התקשרות

GGS- Geological and Geotechnical
Moshe Levin
Yuvalim 244
M.P. MISGAV
20142, ISRAEL
tel: 972-4-9990559

Email
מ . לוין סקרים גיאולוגים וגיאוטכנים
משה לוין
יובלים 244
ד.נ משגב 20142

טלפקס 04-9990559

Email

 

  We love what we do and do what we know best  
   מ.לוין - יובלים 244 - ד.נ משגב 20142 - טלפקס 04-9990559  - Email