פרסומים

 

Hatzor Y.H. and Levin, M. 1997. The shear strength of clay-filled bedding planes in
Limestone - back analysis of a slope failure in a phosphate mine, Israel. Geotechnical and Geological Engineering, 15, pp.263-282.

לוין מ', חצור י': קשר בין היסטוריית המאמצים וחוזק הגזירה של מישורי שיכוב בסלע על בסיס ניתוח אירוע כשל של מדרון במכרה פוספטים בערד, הכינוס ה-15 של האיגוד להנדסה ומדעי המחצבים, חיפה 2000.

לוין מ': תכנון הנדסי תוך הערכת סיכונים סייסמים ונתוח החתך הגיאולוגי של אתר גשר חירם, חיפה, כנס החברה הגיאולוגית הישראלית, אילת 2001.

לוין מ', רבינא א', רוזן א': מיון מסת סלע למנהור בשיטת GSI – כביש חוצה ישראל, מנהרות חדיד. הנדסת בנייה ותשתיות, כתב עת של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל, 2004.

  We love what we do and do what we know best  
   מ.לוין - יובלים 244 - ד.נ משגב 20142 - טלפקס 04-9990559  - Email