תחומי עיסוק

גיאולוגיה הנדסית

ביצוע סקרים גיאולוגים וגיאו-הנדסיים, הכוללים ניתוח מידע גיאולוגי קיים, עבודת מיפוי בשדה, וביצוע חקירות שתית. הסקר מוצע במסגרת תכנון הנדסי, הכולל תכנון כבישים, מאגרים, מנהרות, והכנת דוחות גיאולוגים עבור תסקירי השפעה על הסביבה ותוכניות מתאר. ממצאי עבודת השדה משולבים במשרד עם יכולות מחשוב מתקדמות, המתבטאות באיכות התוצר הסופי, הכולל: הצגה גרפית (מפה ממוחשבת, יציבות מדרונות, לוגים של קידוחים) חישוב כמויות ונפחים של עבודות עפר באמצעות מודל תלת-ממדי וניהול מסד נתונים גיאו-הנדסי הניתן לעדכון במהלך הפרוייקט (תוכנת gINT® ).

מכניקת סלע

הרקע התיאורטי בתחום מכניקת סלע והניסיון המעשי בעריכת למדגמי סלע מיושמים בתחומים הבאים:

יציבות מדרונות סלע
ניתוח היציבות של מדרונות סלע נעשה באמצעות מדידת כיווניות מישורי אי הרציפות בסלע על ידי תוכנת Dips (Rocscience ®) וקביעת מקדמי הביטחון לפי עקרונות תיאוריית הבלוקים (Block Theory). חישוב רמת הסיכון הקיימת לנפילת אבנים ממדרונות חצובים באמצעות תוכנת (Rocscience®) RocFall תוך התחשבות בפרמטרים הגיאומטריים של הכביש. ניתוח יציבות מדרונות נעשה במכרה פוספטים בערד ובפרוייקט כביש חוצה ישראל .

מנהור
ביצוע סקרים גיאו-הנדסיים לצורך אפיון יחידות סלע על פי שיטות סיווג מקובלות לתכנון מנהרות (Q, RMR) ושיטות נוספות המסתמכות על בחינת מבנה הסלע וקריטריון כשל אמפירי (GSI). הסקר כולל פיקוח גיאולוגי צמוד בשלב חקירת השתית בשדה. במהלך כריית המנהרות אנו מספקים ליווי גיאולוגי ותיעוד חתך הסלע.
המשרד מקיים קשר מקצועי עם חברות בינלאומיות העוסקות בתכנון מנהרות כמו גם השתתפות בכנסים וסיורים בחו"ל.

חקירת שתית

עבודת שדה
הבסיס לניתוח גיאולוגי אמין הוא הכרת השטח, המחשופים והיחסים בין יחידות הסלע השונות. עבודת השדה כוללת מיפוי גבולות בין יחידות סלע, מיקום קווי שבר, מדידת כיווניות של מישורי אי-רציפות ורישום מחשופים בעלי עניין מיוחד. מיקום האתרים נרשם באמצעות מכשיר GPS המאפשר העברת הנתונים הנמדדים בשדה ישירות אל המחשב במשרד. , מטרת תוכנית חקירת שתית היא להשלים מידע חסר, לשלול או לאמת הנחות ראשוניות כמו גם לספק מדגמים לצורך המשך החקירה במעבדה.

קידוחים
ביצוע קידוחים נעשה על ידי קבלני משנה מנוסים. אנו מספקים את הליווי וההנחיה המקצועית. תהליך הקידוחים כולל ארבעה שלבים :

  • Planning – יצירת תוכנית קידוחים הכוללת מיקום, כמות ועומק הקידוחים על פי צורכי הפרוייקט ומורכבות החתך הגיאולוגי. המיקום המדויק של הקידוחים נקבע על פי אפשרויות הגישה בשטח.
  • Managing – מהשלב הראשון של קבלת האישורים ותיאום עם הרשויות המתאימות ועד לפיקוח במהלך הכנת דרכי גישה באתר.
  • Supervising – פיקוח גיאולוגי צמוד בזמן ביצוע הקידוחים כולל רישום לוג שדה, אחסון מדגמים בארגזים ופיקוח על בדיקות בשדה. מעקב ארוך טווח אחר שינויים במפלס מי-תהום ותזוזות קרקע.
  • Recording – רישום והזנה של כל נתוני השדה לתוך מערכת מסד נתונים גיאוטכני תוך שימוש בתוכנת gINT® הנמצאת במשרד. הנתונים נבחנים ומושווים לנתונים מחקירות קודמות.

בדיקות מעבדה
בדיקות מעבדה נעשות במעבדות מאושרות תוך הקפדה על ביצוע לפי סטנדרטים ומפרטים מקובלים. אנו מספקים ליווי מקצועי והנחיות לתהליך ביצוע הבדיקה. תוצאות הבדיקה מוצגות באופן ברור וכוללות הצגת עקומות הבדיקה ותמונה של המדגם.

בסיס מידע גיאו-הנדסי
ברשותנו תוכנת ניהול מידע גיאו-הנדסי (gINT®)המאפשרת רישום כל המידע הנאסף במסגרת הכנת סקר. המידע כולל נתוני מפות, קידוחים ובדיקות מעבדה וניתן להציגו במגוון רחב של דוחות, תרשימים וחתכים. בנוסף ברשותנו תוכנת Autodesk® MAP המאפשרת יצירת מפות אינטראקטיביות המקושרות למסדי מידע גיאוגרפים (GIS).

הערכת סיכונים סייסמיים

אנו מכינים דוחות גיאולוגים להערכה של סיכונים סייסמיים. בפרוייקטים מורכבים נעשית העבודה בשילוב המכון הגיאולוגי (GSI) והמכון הגיאו-פיסי (GII).
קו השבר הסורי-אפריקאי עובר לאורך הגבול המזרחי של ישראל. עשרות אירועים סייסמיים נרשמים כל שנה לאורך השבר, חלקם גרמו בעבר להרס ערים כמו טבריה, בית-שאן, צפת ורמלה.
הערכת סיכונים הינה חלק מתכנון פרוייקטים הנדסיים והכנת תוכניות מתאר באזורים בעלי רגישות סייסמית (קריית-שמונה). התקן הישראלי המעודכן, ת"י 413, בנושא תכן מבנים לרעידות אדמה קובע כי יש צורך בחוות דעת גיאולוגית לתכנון מבני ציבור כתלות ברמת מקדם העוצמה הסייסמית ובקרבה לקווי שבר פעילים.

  We love what we do and do what we know best  
   מ.לוין - יובלים 244 - ד.נ משגב 20142 - טלפקס 04-9990559  - Email